Осмо /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие на 13.03.2024 г.

Осмото /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе  на 13.03.2024г. /сряда/ от 16.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-330/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

2.ОС-355/06.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024г.

3.ОС-358/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

4.ОС-359/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

5.ОС-273/15.02.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.

6.ОС-309/26.02.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на нов Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие.

7.ОС-311/26.02.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане изменениe и допълнениe в Наредба № 18 – за финансово подпомагане на категоризираните спортни клуба от Община Поморие, приета с Решение № Общински съвет №1163/11.06.2019 г., изм. с Решение № 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет –Поморие, изм. с Решение № 378/28.01.2021 г.

8.ОС-331/01.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Нов Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” (ОП „ОГСС”) Поморие.

9.ОС-357/07.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *