Отбелязват 60-годишнината от рождението на Петя Дубарова с научна конференция

На 3 ноември от 10.30 в конферентната зала на Библиотеката ще се състои откриването на Национална научна конференция на тема: „Българската любовна лирика – прочити и контексти“.

Конференцията се организира от Община Бургас и Къща музей „Петя Дубарова“ с участието на Катедрата по български език и литература към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Форумът се посвещава на 60-годишнината от рождението на Петя Дубарова и се организира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Участници в конференцията са научни работници и преподаватели от различни висши учебни заведения в страната.

Целта е да се насърчи по-задълбоченото и многостранно оглеждане на любовта като тема и естетическа призма в българската лирика – част от световното поетическо наследство. Заедно с това конференцията си поставя за цел да подпомогне и изучаването на любовната лирика в литературнообразователния процес, доколкото Любовта е една от общочовешките теми, върху които е конструирано учебното съдържание по литература в 11. и 12. клас.

Стремежът на организаторите е темата за любовта да се положи в широките граници на собствената ѝ универсална стойност като естетическо преживяване, а заедно с това да се представят и нови методически идеи, свързани с обучението по литература във втори гимназиален етап.