Предлагат на президента да насрочи частичен избор за кмет на Баня в община Несебър

Предложението до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Баня в община Несебър е от Централната избирателна комисия /ЦИК/с решение №2981-МИ/13.02.2024 г.

До това решение се стига след като Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Несебър, с писмо вх. № МИ-15-163 от 09.02.2024 г. е изпратила на ЦИК влязло в сила решение № 243 от 29.01.2024 г. на ОИК – Несебър, за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Баня, община Несебър, Николай Илиев Пандазиев на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.Към писмото е приложено решение № 243 от 29.01.2024 г. на ОИК – Несебър, в оригинал с удостоверяване, че е влязло в сила

ЦИК служебно се снабдява със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес в Баня, община Несебър, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Баня, община Несебър, към 15.12.2023 г. е 121 души, поради което в кметство Баня, община Несебър, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство

С оглед на изложеното ЦИК приема, че ОИК – Несебър, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, удостоверяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Баня, община Несебър.

Максим МОМЧИЛОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *