Предстои открито заседание на Консултативния съвет по туризъм

На 27.02.2013г. от 16:00 часа в зала № 2 на Община Поморие ще се проведе открито заседание на Консултативния съвет по туризъм. Поканата е към всички заинтересовани и имащи отношение по въпросите на туризма лица, да вземат участие в срещата.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на изложения – борсите в София и Берлин

2. Обсъждане на условията и реламента на фестивала „Света Богородица-Достойно есть”

3. Обсъждане на предложения за побратимяване с градове от страната и чужбина.

4. Обсъждане на гласувания бюджет за развитието на туризма в община Поморие

5. Дискусия по текущи теми