Презентация„Християнското наследство на Анхиало от I до средата на XV в.”

Презентацията„Християнското наследство на Анхиало от I до средата на XVв.”  е към изложбата на Историческия музей на тема: „Православието в Поморие- минало и настояще”