Приключи конкурсът за есе, посветен на 110 г. от Балканските войни /1912-1913/

Приключи конкурсът за есе „Балканските войни и националният идеал за единение на България“ на СНЦ “Граждани за Поморие” и Фондация “25 века Поморие”.

Организаторите благодарят на  учениците и учителите за участието им в конкурса:

Скъпи ученици,

Благодарим Ви за участието в конкурса, посветен на 110 г. от Балканските войни /1912-1913/.

Удовлетворени сме от проявения интерес към нелеката тема за есе „Балканските войни и националният идеал за единена България” .

Изложението и интерпретацията на събитията показват високо ниво на знанията Ви по българска история. Затрогващи са Вашите разсъждения по несбъднатия идеал за свободна и обединена България.

Вашата младежка емоция, осъзнаването на историческата несправедливост и страданията, понесени от българския народ, дават увереност за Вашия патриотизъм и готовност за защита на Отечеството.

Уважаеми преподаватели,

Вие направихте възможно участието на Вашите възпитаници в обявения конкурс. Вие им предадохте знания и увереност да пресъздадат героичните победи и неописуемата трагедия на една нация – българската. Изградили сте вярно разбиране за несломимия български дух и увереност в бъдещето на държавата ни.

Приемете, нашата специална благодарност към Вас! До нови срещи!

Участниците в конкурса получават грамота за отлично представяне и награда, книгата „Via Anchialika”,която ще ги отведе в античния град Анхиало/Поморие/. Те са:

Илиан Николов

Литературен клуб „Кръстьо Пишурка” при народното читалище „Постоянство 1856” гр.Лом

Художествен ръководител: Юлий Йорданов

 

Наталия Василева

СУ „Св. Св. „Кирил и Методий” гр. Бургас

Елена Антонова

учител по история

 

Елица Галинова Димитрова, 16 години

Ученичка в СУ за европейски езици „Св. Константин – Кирил Философ“гр.София

Учител консултант: Георги Симеонов

 

Мартин Панайотов Токалиев, 9а клас, 16 г., СУ „Иван Вазов“-Поморие, ул. „Солна“ 19

Учител:Дона Лаловска

 

Симона Василева Василева – 16 години

10 Г клас, у-ще ППМГ„Добри Чинтулов” – град Сливен

Преподавател: М. Милева

 

Мария-Анна Стефанова Димитрова 16г.

Преподавател: Павлина Чавдарова

ЕГ „Христо Ботев“ гр. Кърджали

 

Марио Венциславов Ванков – 11 кл, 17г.

СУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

 

Андриана Андрианова Владова

Дреновец, общ. Училище: СУ „Никола Йонков Вапцаров

с. Ружинци, обл. Видин

 

Калин Бориславов Митрашков   16 години   10 клас

153 Спортно училище „Неофит Рилски” гр. София

 

Дамла Сезгин Кемик

СУ „Никола Йонков Вапцаров“- град Айтос

11 клас

 

Маргарита Димчева Димова, 16 год.

СУ ” Христо Ботев”, гр.Айтос

Ръководител: г-н  Николай Димитров

 

Иван Фотев Иванов, 16 год.

СУ ” Христо Ботев”, гр.Айтос

Ръководител: г-н Николай Димитров

 

Таня Станчева Атанасова, 16 години, 10 клас

Училище: СУ „Христо Ботев“ Гр. Айтос

 

Диян Николаев Христов, 12 г клас

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово – пощ. код 7800, обл. Търговище, ул. „Раковска“, № 1

 

Бюлен Ибрахимова Мисанкова, 18 години, XII клас

Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий”

п.к. 2790 гр. Якоруда, област Благоевград

улица „Христо Ботев“ 40