Проектобюджетът за 2023 г. на община Несебър е 118 121 500 лева

Общинската администрация в Несебър ще представи основните параметри на проектобюджета си за настоящата година на предстоящото публично обсъждане.

Общата  рамка е в размер на 118 121 500  лв,  като проектът за държавните приходи е от 23 543 442, а от местни  доходи  – 94 578 058 лв. Заложените имуществени данъци за приходи са  35 000 000 лв., а неданъчните приходи възлизат на 3 250 000 лв. Проектът за приходи и доходи от собственост възлизат на 17 050 000 лв.

Проекторазходите по бюджета също са в размер на 118 121 500 лв. Разходите във функция  „Образование”  държавното финансиране е  19 255 699 лв., а местни дейности – 5 319 180 лв.

Планираните разходи за строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 52 672 500 лв

За „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са предвидени  9 047 900 лв., за „Икономически дейности и услуги” – 9 032 976 лв. А капиталовите разходи с местни дейности  са в размер на 35 559 287 лв

Максим МОМЧИЛОВ