РИОСВ Бургас ще санкционира община Несебър за пожара на сметището

Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Бургас ще санкционира община Несебър, в качеството и на оператор на депото за отпадъци, заради допуснатото му запалване.За юридически лица, които допуснат неправилна експлоатация на депо или запалване на отпадъците в него, Законът за управление на отпадъците предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лева. 

При извършена днес проверка на място експерти от РИОСВ-Бургас са констатирали, че отпадъците в депото все още тлеят, като отделят бял дим, а на отделни места се забелязват единични пламъци. Предприети са действия за ликвидиране на запалването, като се извършва непрекъснато запръстяване на терена от двете му страни. Дадено е предписание за ускоряване на процеса за по-бързо овладяване на ситуацията.

По данни на община Несебър запалването е станало около 5 часа сутринта на 28 юли по неизяснени засега причини.

Автоматичната станция за измерване качеството на атмосферния въздух в гр. Несебър не е регистрирала превишения на измерваните показатели. В момента вятърът е с благоприятна посока и не отнася миризма от депото към Ахелой, Равда, Несебър и Сл. Бряг, съобщиха от РИОСВ Бургас.

Според нашите преки наблюдения през изминалата нощ до ранна утрин Равда, Ахелой и Несебър бяха тотално обгазени.