Споразумение за европейско законодателство относно съдебни дела, насочени срещу журналисти и правозащитници

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение, постигнато днес между Европейския парламент и Съвета, относно нови правила на ЕС за защита на лицата, срещу които са насочени стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, като журналисти, защитници на правата или организации на гражданското общество (т.нар. „стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ – SLAPP).

Както беше предложено от Комисията през април 2022 г., с директивата се създава система от силни процесуални гаранции за трансгранични SLAPP случаи. Наличието на тези гаранции ще даде възможност на съдилищата да се справят със злоупотребата с предявяването на съдебни искове, но също така ще възпре потенциалните ищци да участват в такива практики.

Когато новата директива влезе в сила, за първи път ще има обвързващ европейски правен инструмент срещу стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, след призивите за такива действия от страна на гражданското общество след убийството на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция.

Сега Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат политическото споразумение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *