Сумите за сдруженията с нестопанска цел в община Несебър са 109 000 лева

Отпуснаха бюджетните средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел /СНЦ/, развиващи дейност на територията на община Несебър.Те са по предложение на Румен Кулев – председател на  Общинския съвет – Несебър, а Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №656.

Решението е на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА за отпуска средства за нуждите на СНЦ развиващи дейности на територията на община Несебър.Сумите на 29-те СНЦ варират от 2 000-3 000 лв до 6 000-20 000 лв. В тях са включени от Бургас, Несебър, Обзор, и Свети Влас:

 1. „Дружество на инвалидите Обзор” – Обзор – 3 000 лв.
 2. СНЦ „ БЧК – Филиал – Несебър” – 6 000 лв.
 3. СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – Несебър – 6 000 лв.
 4. „МКББ Тодор Александров” – Несебър – 3 000лв.
 5. СНЦ ”Вардарско слънце” – Несебър – 3 000лв.
 6. Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – Бургас,  – 3 000 лв.
 7. „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър – 6 000 лв.
 8. « Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани  Месамбрия” -Несебър – 3 000 лв.
 9. Демократичен съюз на жените – Несебър – 2 000 лв.
 10. «Общински театър Димитър Еленов»  – Несебър – 20000 лв.
 11. Ловно-рибарско дружество  „Несебър” – 5 000 лв.
 12. Ловно-рибарско сдружение „Балкан – 2012” – 5 000 лв.
 13. »Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» – Несебър – 3 000 лв.
 1.  «Движение на жените от община Несебър»  – 2 000 лв.
 2.  СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър» – 3 000 лв.
 3. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 лв.
 4. Сдружение С Русия за вяра, единение и култура – Несебър – 2 000 лв.
 5. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ – 2 000 лв.
 6. Сдружение «Делфин Обзор» – Обзор – 3 000 лв.
 7. 20. Сдружение с нестопанска цел «Терпсихора» – Свети Влас – 2 000 лв.
 8. 2 Регионална организация на слепите към съюза на слепите в България – 3 000 лв.
 9. 22. Сдружение „Несебър АРТ“ – 3 000 лв.
 10. 23. Дружество на несебърските художници гр. Несебър – 3 000 лв.
 11. 24. Сдружение „Контролен граждански блок“ – 3 000 лв.
 12. 25. Тракийско културно-просветно сдружение „Капитан Петко воевода“ – 2 000 лв.
 13. Дружество „Тракийска Месембрия“ – 3 000 лв.
 14. Футболен клуб – ветерани гр. Обзор – 2 000 лв.
 15. Сдружение „Танцово студио Емоушън“ – 2 000 лв.
 16. 29. Сдружение „Клуб Би Лейди“ – 2 000 лв.