Четвъртокласниците се явяват на изпит по математика

Втори ден от матурите за четвърти клас. Днес учениците се явяват на изпит по математика. Тестът е с общо 25 задачи. От тях 18 имат избираем отговор, при 5 е необходим кратък свободен отговор, една задача е с разширен отговор и една с три подусловия.

Националното външно оценяване започва в 10 часа, а учениците трябва да са по местата си не по-късно от 9:45 ч. Пише се с химикалка с черен цвят, позволено е използването на линия, пергел и триъгълник. Резултатите ще бъдат обявени до 9 юни.