60% от родените през 2021 г. деца в България са извънбрачни

София-столица и Сливен са районите с най-висока раждаемост в България – между 10 и 11,9 на 1000 души от населението.

Средната възраст на раждане на първо дете в страната достига 27 години – това сочат данните на Националния статистически институт от преброяването на населението през 2021 година.

Високообразованите жени по-късно стават родители и раждаемостта им е по-ниска, коментира пред БНР доцент Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките.

“Имаме сред жени с ромски произход и сред жени с по-ниско образование. Все още доминира в този период – 2021 г., моделът на ранната и многодетната раждаемост. Очертаваща се тенденция намаление на раждаемостта, интензивните процеси на отлагане на ражданията към по-късни възрасти, промяна също в динамиката на първите и вторите раждания, променящите се семейни модели показват, че са налице дълбинни промени в демографския режим на страната, което отразяват данните от последното преброяване”.

През 2021 година над 35 000 деца или 60 процента от всички, са извънбрачни.

От 1990 година насам семейният модел с едно дете се превръща в доминиращ.