8 март- Международен ден на жената

Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществени постижения на жените.

Историята на празника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване условията на труд.

Започнал  като политическо събитиe, празникът постепенно става част от културата на много страни.

Като общобългарски празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г. Отначало по предприятия се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.

През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден на жените.

В днешно време е повод за мъжете да изразят своята симпатия и внимание към жените около тях. В България денят се празнува и като Ден на майката.

RadioMilena.com честити празника на всички жени! Бъдете нежни и красиви, възторжени и вдъхновени! Весел празник!