Общество

Отчетно – изборно събрание на НЧ „Просвета 1888”

Настоятелството на НЧ „Просвета 1888” свиква Общо отчетно – изборно събрание на 25.03. 2015 г. /сряда/, от 17.30 ч., в залата на читалището. Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 1.Отчетен доклад за дейността през 2014 г. 2.Отчетен доклад на Проверителната комисия за финансовата 2014 г. 3.Приемане на бюджет на читалището за 2015 г. 4.Приемане на календар за културните …

Прочети »

Децата не се раждат насилници, те копират поведението на възрастните

В Областна администрация Бургас стартираха редица инициативи, свързани с превенция и ограничаване на зачестилите случаи на агресия в училищата. Днес, над 100 участници – директори на училища, представители на социалните служби и на полицията, дискутираха теми свързани с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Според данни на Инспектората по образование от всички 141 училища …

Прочети »

Започнаха да строят рибарското пристанище в Поморие

Започна строителството на рибарското пристанище в Поморие, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие. Общата площ на новото рибарското пристанище с прилежащите зони обхваща 41 309 кв. м. Съществуващото досега рибарско пристанище беше с хелинг за около 17 лодки, сериозно компрометиран с надлъжни пукнатини кей и свободна линия за приставане на лодки само около 105 м. „Изпълняваме основните искания на рибарите, …

Прочети »

Стартира обществена поръчка за изграждането на обходен път на Поморие

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изграждането на 5,8 км от път I-9 Слънчев бряг – Поморие от км 217+000 до км 222+849 – обход на град Поморие. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. Индикативната стойност е 20 млн. лв. Отсечката ще преминава западно от Поморие, в периферната част …

Прочети »

Преференции за работодатели през април

Дирекция „Бюро по труда”-Поморие уведомява работодателите, желаещи да ползват преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица, че разполага със следните средства за сключване на договори през месец април 2015 година при наемане на безработни лица както следва: ВИД ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПО ЗНЗ- СУМА /ЛВ/: 1.Наемане на младежи до 29 г./чл.36 ал.1 от ЗНЗ/ 7153 лв. 2.Наемане на младежи …

Прочети »

На 29-ти март местим стрелките на часовниците с час напред

На 29-ти март стрелките на часовниците трябва да се преместят с час напред, тъй като в 3:00 часа се въвежда лятното часово време. С постановление от 1997 година лятното часово време влиза в сила в последната неделя на месец март. Смяната на времето се отразява на хората, тъй като променя един сравнително устойчив стереотип, създаден през предния сезон и за някои хора това …

Прочети »

Годишно събрание на Организацията на хората с увреждания “Елпида“ в Поморие

Управителният съвет на Общинската организация на хората с увреждания „Елпида“  гр. Поморие свиква годишно отчетно събрание за 2014 г.  Съгласно чл. 24, т. 5 от Устава на СИБ, събранието ще протече при следния Дневен ред: 1. Отчетен доклад на организацията за 2014 г. 2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2014 г. 3. Приемане на План за работата на организацията през …

Прочети »

Общинските данъци и такси може да се плащат в клоновете на „Български пощи”

Община Поморие и Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” уведомяват гражданите и фирмите, че от 04.03.2015 г., „Български пощи” предоставя услуга по инкасиране на суми от данъчно задължените лица на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, патентен данък, глоби, санкции и лихви, срещу съответното заплащане по тарифи на „ Български пощи” ЕАД. За улеснение на …

Прочети »

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Съгласно заповед №. 8121К-699/10.03.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 8 /осем/ вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка : – четири вакантни длъжности „полицай – старши полицай в група „Охранителна полиция” към РУ – Карнобат” – три вакантни длъжности „ младши автоконтрольор ІІ …

Прочети »

Специализирана трудова борса в Поморие на 18.03.2015 г.

Специализирана трудова борса в сферата на туризма ще се проведе на 18.03.2015 г., от 10.00 часа  в Конферентната зала на Здравница “Санмарина”, на адрес: гр.Поморие, ул. Търговска № 5а. Дирекция „Бюро по труда” – гр.Поморие, в качеството си на посредник на трудовия пазар, отправя покана до работодатели и търсещи работа лица за участие в специализираната трудова борса в сферата на …

Прочети »