Вие сте тук: Начало » Общество » Кога и къде провеждат обществените обсъждания на проекта за Бюджет – 2014 в община Поморие
    Кога и къде провеждат обществените обсъждания на проекта за Бюджет – 2014 в община Поморие

    Кога и къде провеждат обществените обсъждания на проекта за Бюджет – 2014 в община Поморие

    На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.21, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие,

    Кметът Иван Алексиев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществените обсъждания на проектобюджета на Община Поморие за 2014 г. Обсъжданията ще продължат до 02.12.2013г. и ще обхванат всички съставни селища в общината, като на всяко едно от тях ще присъства лично кметът и/или негов заместник.

    Постъпилите от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет. Той ще бъде внесен за гласуване от Общински съвет на декемврийската сесия.

    Къде и кога се провеждат вижте тук:

    № по ред

    СЪСТАВНИ СЕЛИЩА

    ДАТА

    ЧАС

    МЯСТО

    1

    с. Каменар

    25.11.2013 Понеделник

    15.00 ч.

    залата на читалището

    2

    с. Лъка

    25.11.2013

    Понеделник

    16.00 ч.

    залата на кметството

    3

    с. Дъбник

    25.11.2013

    Понеделник

    17.00 ч.

    училището

    4

    с. Габерово

    25.11.2013

    Понеделник

    18.00 ч.

    Зала кметство

    5

    с. Белодол

    26.11.2013

    Вторник

    15.00 ч.

    залата на читалището

    6

    с. Бата

    26.11.2013

    Вторник

    16.00 ч.

    залата на младежкия дом

    7

    с. Косовец

    26.11.2013

    Вторник

    17.00 ч.

    Клуб в с.Страцин

    8

    с. Страцин

    26.11.2013

    Вторник

    17.00 ч.

    клуба

    9

    с. Александрово

    27.11.2013

    Сряда

    15.00 ч.

    залата на читалището

    10

    с. Медово

    27.11.2013

    Сряда

    16.00 ч.

    залата на читалището

    11

    гр.Каблешково

    27.11.2013

    Сряда

    17.00 ч.

    Малка зала на читалището

    12

    с. Порой

    28.11.2013

    Четвъртък

    15.00 ч.

    залата на читалището

    13

    с. Гълъбец

    28.11.2013

    Четвъртък

    16.00 ч.

    залата на читалището

    14

    с. Горица

    28.11.2013

    Четвъртък

    17.00 ч.

    залата на читалището

    15

    с. Козичино

    28.11.2013

    Четвъртък

    18.45 ч.

    залата на читалището

    16

    Гр.Поморие, кв.Север

    29.11.2013

    Петък

    16.00

    клуба

    17

    гр. Ахелой

    29.11.2013

    Петък

    17.30 ч.

    залата на читалището

    18

    гр.Поморие

    02.12.2013

    Понеделник

    16.00 ч.

    Община Поморие,   Зала № 2

    19

    гр. Поморие, кв. „Св.Георги”

    02.12.2013

    Понеделник

    17.30 ч.

    Залата на Дом за възрастни хора

    Горе