News from Pomorie

Посетете ни на новия уеб сайт на Радио Милена:
RadioMilena.com
Начало
Политика
Спорт
Криминале
Здравеопазване
Земеделие
Икономика
Изкуство и Култура
Поморие и региона
Избори
TV програма
Община-наредби
Важни телефони
 


 
 
May 2024
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Изменение на Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие 
15.08.2009 13:37:47
Снимката в цял размер... Click to enlarge?

На последното заседание на ОбС-Поморие, което се проведе на 28.07.2009 г., предложение от името на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, относно изменение на Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, направи Стефка Ангелова:

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н зам.председател, уважаеми г-н Златанов, уважаеми колеги,  

Преди да ви прочета предложението на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, искам за ви кажа, че това предложение може би трябваше да бъде от голяма част от общинските съветници, защото в продължение на две години и четири месеца, откакто е изменен чл.22 от Наредба 11, почти всяко заседание от различните комисии завършваше с въпроса „Кога ще въведем отново таксите в детските градини?”. Защото издръжката струва много пари и товари общината.
Този въпрос се поставяше не само от общинските съветници, но и от общинска администрация, от директори, от учители, от граждани. Дори в своето изказване на последната сесия, г-н Златанов напомни за това на гражданите. Така че не е само предложение на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание. То е следното:

Във връзка с предложения правилник, който ще разгледаме в следващата точка от дневния ред, за прием на деца в целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на община Поморие, имащ за цел да улесни и регламентира работата на директорите, свързана с приема и изписването на децата от детските градини предлагаме следния проект за решение:

На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1,т.6 и чл.49, т.1 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗНП и във връзка с чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗНП, Общински съвет Поморие:

1.Изменя чл.22 от Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие, раздел ІІІ-Такси за детски яли, детски градини, домове за общински социални услуги.

2.Таксите се определят на териториален принцип и влизат в сила от 01.01.2010 г с приемането на бюджета на Община Поморие.

Предлагаме месечна такса за гр.Поморие – 25.00 лв.; за гр.Каблешково и гр.Ахелой – 20.00 лв.; за с. Страцин, Дъбник и с.Гълъбец- 15.00 лв.

 

 Янчо Славов: Чухте предложението. Моля за вашето становище

 

 Хубавина Япаджиева: Аз ще кажа моето лично становище, тъй като в комисията по законност не го обсъдихме това предложение. Моето впечатление по принцип е че работата на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание е малко хаотична. На миналата сесия говорихме, че няма пари за детските градини, че трябва да се въведат такси. Някои не били съгласни да има такси, защото това било социално неприемливо и въпросът остана неизяснен. Сега предложението няма никакъв мотив. Как комисията разбра, че точно тези такси трябва да предложи, как направи разчетите? Децата от Поморие по-добра услуга ли получават от децата в селата Страцин и Гълъбец, защо не са включени и другите села? Най-малкото храната в детските градини се оскъпява, заради транспорта по населените места извън Поморие и вместо да се увеличава таксата, тя се намалява. И тази такса по 0.80 или 1.00 лев на ден не знам дали е изобщо адекватна на това, което се предоставя като услуга, като плащане на персонала. Разбира се, че част от средствата трябва да поеме общината, обаче не мисля, че с такава такса ще покрием поне 30% от средствата, които са нужни за детските градини. Освен това, тук е посочено в т.2 , че се определят на териториален принцип и влизат в сила от 01.01.2010 г. с приемането на бюджета. Ние бюджета не го приемаме с 2010, което означава, че това нещо не е съгласувано с администрацията, със счетоводството, с тези които работят по изготвянето бюджета. Отделно от това в програмата която се предлага, не знам каква е тази мода, колеги, да правим програми и неща, които въобще не са нормални. Това за мен изобщо не е правилник за гласуване от общинския съвет, а правила, които трябва да си ги приемат в детските градини. Защото по тази логика да вземем да приемем и правила за етажната собственост, за всеки блок или за училищата. Кое влиза в компетенциите на общинския съвет и кое не влиза? И в програмата сте записали и правила, които ги няма в това предложение. Според мен, това е една абсолютна каша, която пак не е огледана и тук сега да се чудим какви решения да взимаме.

 

Янчо Славов: Благодаря. Колеги, настъпи известно смесване на двете точки, затова сега да поясня, че говорим за изменение на таксите и услугите и въпросът е дали да  приемем предложението в този вид или в някакъв друг вид. Имате ли друго мнение? Хубаво е да си слушаме доводите. Много от доводите на Хубавина Япаджиева са правилни, разбира се. Така или иначе ние вървим по дневния ред, трябва да гласуваме едното и другото. Аз предлагам, тъй като този въпрос е обсъждан много, не е вярно, че не е разговаряно по него. Ние в комисиите много сме  обсъждали какво да се предложи. Има два начина: или гласуваме цифрите или второто гласуване да го отложим за следващия път. По реда на постъпване, който е съгласен да приеме предложението на комисията. Поименно гласуване на предложението на комисията.

При резултат 13 „за” 1 „против” и 5 „въздържали се” предложението се прие.

 

Така по т.2.от дневния ред: “Предложение от постоянната Комисия по образование, култура и вероизповедания, относно изменение на Наредба № 11” се прие следното

решение № 603/28.07.2009г.

На основание чл.21,  ал.1, т.7 от ЗМСМА , във връзка с чл.5, ал.1, т.6 и чл.49, т.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от ЗНП и във връзка с чл.30, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗНП, Общински съвет – Поморие:

         1.Изменя/допълва чл.22 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и права на територията на Община Поморие, Раздел ІІІ – Такси за детски ясли, детски градини, домове за общински социални услуги.

         2.Таксите   се определят на териториален принцип  и влизат в сила от 01.01.2010г. с приемането на бюджета на Община Поморие.

        

Месечна такса за гр.Поморие  -25 лв. ; гр.Каблешково и гр.Ахелой – 20 лв.    с.Страцин, с.Дъбник, с.Гълъбец- 15 лв.

Почивка в Поморие

Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости и Квартири
Апартаменти
Вили и Хижи
 
 На 16 години, но вече с трето дете
 Корабчета с радиоуправление ще плават край „Стената на приказките”
 ЕК: България може да загуби част от парите по ИСПА
 Барозу иска жени в ЕК
 Над 50 000 лв. струва възстановяването на щетите от кражба на около 2 км меден кабел
 Цветанов: Сега не мога да кажа цялата информация по случая "Гунински"
 Нешка Робева катастрофира – пострада само колата й
 1913 лв. на месец е необходимият минимум за четиричленно семейство
 Вдигат руска база до българска граница
 Освободиха председателя на Агенцията по горите
 
 
 
 
 
   BULREST.com
 NetCom-BG Ltd.
 Spectrum Net - voiceXpress
 Spectrum Net
 
   Енерго
 BULREST.com
 ВРЕМЕТО
 TV програми
 Обл. управа Бургас
 Bourgas.org
 Община Поморие
 Гражданско сдружение
 Несебър e-News
 Бургас футбол 
  Новогодишна нощ в Център ”Свети Георги”
Покана за студентки празник
Лечебна гимнастика и танци за всички подрастващи
Фотографски конкурс "Поморие в четири сезона"
 

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2; Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 0899/957059; E-mail: radiomilena@mail.bg
Ползването на информацията става свободно, при условие, че се цитира източника - Радио "Милена"!

Web development by Netcom-BG Ltd. & Web hosting by Spectrum Net Jsc.