News from Pomorie

Посетете ни на новия уеб сайт на Радио Милена:
RadioMilena.com
Начало
Политика
Спорт
Криминале
Здравеопазване
Земеделие
Икономика
Изкуство и Култура
Поморие и региона
Избори
TV програма
Община-наредби
Важни телефони
 


 
 
April 2024
ПВСЧПСН
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Как общинските съветници отложиха разглеждането на Правилник за прием на деца в детските градини на територията на Община Поморие 
15.08.2009 13:51:35
Снимката в цял размер... Click to enlarge?

Дебати, относно  разглеждането на Правилника за прием на деца в детските градини на територията на Община Поморие на последното заседание на Общински съвет Поморие, провено на 28.07.2009 г.: 
Стефка Ангелова: Не съм съгласна с мнението на г-жа Япаджиева, че 
Комисията по образование, култура и вероизповедания хаотично работи, защото този въпрос многократно се поставяше. Разговаряла съм с Милена Иванова, имаме становище за този правилник,знаем как са го приели в Бургас, съответно и в Несебър таксите как са ги направили, така че не виждам защо комисията по законност не го е разгледала и не се съобразила, а не комисията по образование, че работи хаотично. С това не съм съгласна. Предложението на постоянната Комисия по образование, култура и вероизповедания относно приемане на правилник за прием на деца в Целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на община Поморие.

Уважаеми колеги,

В последните месеци проблемът с приема на деца в общинските детски градини изостри общественото настроение.Затова считаме за целесъобразно да предложим на вашето внимание проект на „Правилник за прием на деца в целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на община Поморие”.Този правилник има за цел да уеднакви реда и начина на подаване на заявления /молби/ и приемането на деца в общинските детски заведения. С тях ще се улесни и регламентира работата на директорите, свързана с приема и изписването на децата от детските градини.Предлагаме следния проект за решение:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.2 и чл.49, т.1 от Правилника за организация и дейността на ОбС Поморие, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация,във връзка с чл.18 от ЗНП и във връзка с чл.28,ал.1 от ПП за ЗНП, Общинският съвет Поморие:

1.Приема „Правилник за прием на деца в целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на община Поморие”.

2.Задължава директорите на детските заведения да поставят правилника на достъпно място за информация и запознаване на всички родители.

Следват подписи на членовете на комисията.  

Искам към т. 15.  Правила при заплащане на такси, към 15.2. Близнаци, трето и последващо дете не заплащат такса,  да бъде допълнено: когато децата посещават детско заведение.

 

Янчо Славов:Колеги, по този въпрос също е дебатирано в комисии и избуя едно такова мнение Общинският съвет да приеме правилник, но трябва да бъде съобразено с мнението на ползвателите на правилника, да го предоставим след това на ръководството на детските градини, за ад им съгласуване. По-добре е по-сериозно да бъде поставено и родителите да бъдат запознати и ако е необходимо, казвам, да отидем на второто гласуван.

 

Хубавина Япаджиева:Това не е правилник, това са правила.

 

Янчо Славов:Как да постъпим в случая? Заповядайте, г-жа Япаджиева!


 


Хубавина Япаджиева
: Колеги, чувам един ехиден смях в залата и искам да ви кажа за това решение, а аз почти съм сигурна, че ще  го върнат от областна управа, да бъде така добър председателят на съответната комисия да си поеме отговорността за решенията, които взимаме. Това, което сега мина като гласуване означава, че от септември пак няма да има такси, защото те влизат в сила от 1-ви януари, пак няма да са съобразени с новия бюджет на общината, защото той се приема два месеца по-късно и пак нещата се вършат на парче. А всичко трябва да мине през съгласуваност, през общинския съвет, да направим един ясни правила.

Само едно малко отклонение-програмата, която приехме за даровити деца, не можете да си представите какви трудности създава на комисията и на администрацията, защото тази програма не е съгласувана с наредбата. Правилата са едни, по наредбата са други и сега се чуди администрацията какво да прави с такива наши актове. Добре е да има правила, които се предлагат не като нормативен акт, а са съгласувани с цялата друга нормативна уредба. В тези правила, които се предлагат, мисля, че работещите родители са оставени на заден план за сметка на неработещите, на които общината трябва да издържа децата.Това е едното. Не виждам да има някакво обсъждане на тези правила с родители, които си дават децата в детските градини или с някакви други заинтересовани институции. А ние тук да ги приемаме пак на тъмно и пак да не бъдат съобразени с всички интереси и права на гражданите. Това е въпрос, който  не може да бъде решен само в тази зала, на този общински съвет. Това е един обществен въпрос, който трябва да има отзвук, да има становища, да има обсъждане, а не само да минава през две, три комисии да се приема и после да се чудим как да ги променяме. Това  е моето становище. Нямам претенции да не ги приемаме тези правила, но според мен те са си вътрешни правила на детските градини  и ние не сме длъжни да ги въвеждаме , ако не сме убедени,че има нужда от тях.

 

Хасан Мехмед:Само да ви напомня, че всеки един от вас би трябвало да знае, когато се изготвя бюджетът, имам предвид исканията на молителите за средства, той с изготвя и на база приети решения на общинския съвет. Което означава, че това решение, което преди малко приехме да върнем таксите, то ще бъде заложено в новия бюджет. Не виждам защо г-жа Япаджиева си мисли, че няма да бъде включено.Няма значение дали бюджетът се приема март месец или април,но той ще бъде включен в проекта, защото има решение на общинския съвет.И аз не вярвам администрацията да допусне такъв пропуск да не вземе предвид решение на ОбС за новия бюджет.Само това исках да уточня.

 

Янчо Славов:Колеги, сега говорим за правилата

 

Стефка Ангелова: Искам да напомня, че този правилник е съобразен с мненията на директорите на детските заведения.


 


Инж.Петър Златанов
: Директорите са едната страна от нещата. И това е много добре, че едната страна е покрита с информация. За пример мога да дам община София за прием в детските градини. Там много ясно е обявен процентът на свободните места, които ще предостави на деца от социално слаби семейства. Тук за социално слаби семейства пишем 15%, да не стане така, че в един момент социално слабите да изземат в голяма степен местата така, че хора които работят да няма къде да си оставят детето. Социалната услуга е не само да възпитаваме, да се грижим за детето, да му дадем топла храна и топлина. Социалната услуга е и да дадем възможност на родителите да упражняват правото си на труд, като знаят, че детето им  прибрано на сигурно място. Аз мисля, че трябва тези правила  да се погледнат още малко. Другото нещо, което мога да посоча е следния пример- аз работя един месец и си давам детето на детска градина.След три месеца кой ми иска декларация дали работя? А аз не работя вече. Какво правим тогава? Ето тези неща трябва да бъдат уточнени-декларациите да се внасят всеки месец.Нищо не му пречи на родителя от 1-во до 5-то число всеки месец да си остави декларацията.Как да направим проверките? Много лесно. Но това ли трябва да правим? Така че аз приемам изказванията на общинските съветници, че нещата трябва да се доуточнят, да се вземе предвид мнението на директорите, добре е че те ще излязат с предложение, защото те работят с децата и имат тази грижа.Но мисля, че трябва да има справедливост за всички.И ние трябва малко по-детайлно да работим. И още веднъж насочвам вниманието ви към  може би най-добре работещите правила към момента, това са правилата на столична община.


 


Янчо Славов
: Кметът предлага малко по-детайлно да разгледаме правилника и да се съобразим с едни действащи правила.Какво друго предлагате, за да вземем решение? Първото бе да приемем правилата такива, каквито са.Вторият въпрос беше да се огледаме и да ги съобразим с реално действащи неща в момента-чл.15, както казаха кметът и други.Как да постъпим? Тъй като има време да изкараме тези действащи правила, искате ли да се съобразим с това? В крайна сметка  искаме да подпомогнем по-правилното функциониране на нашите детски заведения.Може би това ще е най-добре засега.Съгласни ли сте? Има ли единомислие или ще трябва да гласуваме две решения? Добре, има единомислие..

Който е съгласен с отлагането моля да гласува!

 

Общинските  съветници гласуваха и  приеха  решение по т.3. от дневния ред: “Предложение от постоянната Комисия по образование, култура и вероизповедания, относно приемане на Правилник за прием на деца в детските градини”.Решението е № 604/28.07.2009г. и гласи:

Общински съвет – Поморие отлага за следващо заседание разглеждането на  “Правилник за прием на деца в детските градини и обединени детски заведения на територията на Община Поморие”.

 

Почивка в Поморие

Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости и Квартири
Апартаменти
Вили и Хижи
 
 На 16 години, но вече с трето дете
 Корабчета с радиоуправление ще плават край „Стената на приказките”
 ЕК: България може да загуби част от парите по ИСПА
 Барозу иска жени в ЕК
 Над 50 000 лв. струва възстановяването на щетите от кражба на около 2 км меден кабел
 Цветанов: Сега не мога да кажа цялата информация по случая "Гунински"
 Нешка Робева катастрофира – пострада само колата й
 1913 лв. на месец е необходимият минимум за четиричленно семейство
 Вдигат руска база до българска граница
 Освободиха председателя на Агенцията по горите
 
 
 
 
 
   BULREST.com
 NetCom-BG Ltd.
 Spectrum Net - voiceXpress
 Spectrum Net
 
   Енерго
 BULREST.com
 ВРЕМЕТО
 TV програми
 Обл. управа Бургас
 Bourgas.org
 Община Поморие
 Гражданско сдружение
 Несебър e-News
 Бургас футбол 
  Новогодишна нощ в Център ”Свети Георги”
Покана за студентки празник
Лечебна гимнастика и танци за всички подрастващи
Фотографски конкурс "Поморие в четири сезона"
 

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2; Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 0899/957059; E-mail: radiomilena@mail.bg
Ползването на информацията става свободно, при условие, че се цитира източника - Радио "Милена"!

Web development by Netcom-BG Ltd. & Web hosting by Spectrum Net Jsc.