Общинските съветници в Поморие приеха бюджета за 2024 г. (видео)

Шестото редовно заседание на Общински съвет – Поморие днес /13.02.2024 г./ започна с попълване състава на постоянните комисии. Промените бяха въведени, тъй като общинският съветник Никодим Стоянов от ПП БСП депозира заявление за прекратяване правомощията му като общински съветник. На негово място по решение на Общинската избирателна комисия, на основание чл.30 (ал.4.3 и ал. 7) от ЗМСМА, положи клетва Николай Буковинов. Той ще заеме позицията на Стоянов като член на Комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика, Комисията по финанси и европейска интеграция и Комисията по закона за противодействие на корупцията.

Бюджетът на Община Поморие за 2024 година бе приет днес, по време на шестото заседание на местния парламент. Общинските съветници подкрепиха решението с 13 гласа „за”. С „въздържал се” гласуваха шестима, а един общински съветник си направи самоотвод.

Финансовата рамка на бюджета на Община Поморие за 2024 г. е  61 251 058 лв. От тях данъчните приходи са 10 055 000 лв., неданъчните  приходи са 12 450 474 лв., субсидии за делегирани от държавата дейности – 25 093 257 лв. Преходният остатък от 2023 г. е 13 093 781 лв. Индикативният годишен разчет за средствата от Европейския съюз в Бюджет 2024 се равнява на 22 494 688 лв.

„Това е бюджет на растежа – реален, балансиран и напълно изпълним. Съвсем реално са предвидени са средства за всички сфери и дейности – образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, пенсионерски клубове,  различни неправителствени организации и други. Смятам, че бюджетната рамка ясно говори за добри разчети и финансово равновесие, което може да се види от структурата на приходите за последните 10 години. Няма просрочени задължения, няма повишаване на данъци и такса смет, има мисъл за развитие, надграждане и просперитет.“, коментира кметът на община Поморие Иван Алексиев.

Капиталовата програма на Общината за 2024 г. е 14 578 051 и включва проектиране на сгради, улично осветление и основни ремонти, сред които: проектиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в няколко от учебните заведения на територията на общината, проекти за основен ремонт на улици, проекти за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ – Поморие и ОУ „Христо Ботев“ – Ахелой, проекти за изграждане на пенсионерски клуб в Каблешково, младежки център в Поморие и други.

Бюджет 2024