Никодим Стоянов: Военният санаториум в Поморие не може да бъде приватизиран

nikodim stoianovВъв връзка с вашата публикация от 10.01.2017г. под заглвие „Кметът на Поморие:Военния санаториум да влезе в забранителния списък за продажба на държавни имоти”  бих желал да изразя следното становище:

Болница за долекуване продължително лечение и рехабилитация-Поморие /БДПЛР-Поморие/ или Военния санаториум, както ние поморийци наричаме тази болница от състава на Военномедицинска академия /ВМА/, към настоящия момент е публична държавна собственост и следователно не може да бъде приватизирана.

След 02.02.2017г. когато ще влезе в сила решението на Министерския съвет №996/14.11.2016г., БДПЛР-Поморие ще излезе от състава на ВМА и ще бъде предоставена за безвъзмездно управление на Министерството на отбраната. Имотът ще придобие статут на частна държавна собственост и ще бъде предаден на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „ВИТА”- Велинград /МБПЛР „ВИТА” – Велинград/.

МБПЛР „ВИТА” – Велинград е търговско дружество на Министерството на отбраната със 100% държавна собственост и е включена в забранителния списък за приватизация, както повечето от търговските дружества на Министерството но отбраната.-

Ставайки неразделна част от МБПЛР „ВИТА” – Велинград Военният санаториум също не може да бъде приватизиран защото Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „ВИТА”- Велинград е включена в забранителния списък за приватизация.

От казаното става ясно, че както преди, така и след вливането й в МБПЛР „ВИТА” – Велинград, статутът на БДПЛР-Поморие е такъв, че тя не може да бъде приватизирана. Държавата е защитила този имот по начин недопускащ неговата приватизация. А това, че кметът предлага да се случи нещо, което отдавна е факт говори зле за неговата осведоменост. Изявленията на кмета на община Поморие целят да заблудят поморийската общественост и да му направят предизборен PR, представяйки го за „спасител” на лечебното заведение.

От информацията на община Поморие разбираме, че кметът Ив. Алекиев официално е внесъл жалба чрез Министерския съвет до Върховния административен съд с искане за отмяна на Решение №996/14.11.2016г. на Министерския съвет. Основният мотив за обжалване на това решение според общинския пресцентър е, че не трябвало да се допуска статутът на земята върху която е построен Военния санаториум да бъде променен от публична държавна в частна държавна собственост, защото това било в разрез с волята на дарителя – Община Поморие, като наследник на Анхиалска община.

Този мотив е несъстоятелен. Никога нашите предшествиници, дарили на държавата терен за изграждане Дом на инвалидите, не са поставяли подобно условие. И след преминаването й към МБПЛР „ВИТА” – Велинград, Военният санаториум ще продължи да изпълнява същите функции, които е изпълнявал в състава на ВМА-София – т.е. да лекува ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, офицери и сержанти от запаса, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА и членове на техните семейства, участници в мисии зад граница, както и български и чужди граждани, нуждаещи се от лечение. С това волята на дарителя ще бъде напълно спазена.

С тези си действия поморийския градоначалник унизи поморийци и Общинския съвет на общината, унизи наследниците на онези анхиалци, които преди повече от 8 десетилетия предоставиха безвъзмездно общинска земя за едно благородно дело, като поиска обратно от държавата дарен имот в незнайно чий интерес и с несъстоятелни мотиви.

В съобщението на общинския пресцентър се разглеждат 4 варианта за управлението на БДПЛР-Поморие. Буди удивления промяната на кметските намерения : отначало искаше прехвърляне на БДПЛР-Поморие на община Поморие/каквото е решението на Общинския съвет от 13.12.2016г./, а сега вече разглежда варианти за оставане на болницата в състава на ВМА-София, преминаване към „ПРО” ЕАД на Министерството на труда и социалната политика или преминаване към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” на Министерството на отбраната.

Съдбата на БДПЛР-Поморие се дискутира от пролетта на миналата година и особенно активно от м. юни 2016г., когато началникът на ВМА беше предложил закриване на болницата. Главна заслуга това да не се случи има личния състав на Военния санаториум, военно-патриотичните съюзи, Парламентарна комисия по отбрана и особенно депутата Атанас Зафиров, както и председателя й – генерал Михо Михов, офицери и държавни служители от МО и БА, Синдикатите и зам. министър на отбраната Десислава Йосифова. Когато се водеше тази борба на аргументи къде беше кмета на Поморие? Какво направи той в интерес на Военния санаториум? Нищо. Сети се за него едва на 13.12.2016г.

Преминаване към „ПРО” ЕАД на Министерството на труда и социалната политика или преминаване към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” на Министерството на отбраната са варианти, от които  особено вторият е несъстоятелен, защото една болница не е заведение за отдих и почивка, а лечебно заведение. Що се касае за „ПРО” ЕАД на Министерството на труда и социалната политика, то тук също няма основание, поради спецификата на контингента който се лекува в БДПЛР-Поморие.

Ако някой си задава въпроса защо й е на общината Военния санаториум, нека прочете решенията на Общинския съвет от заседанието му от 19.12.2016г. Там ще види, че за продажба се обявяват всички имоти /11 на брой/, разположени на косата, отделяща Поморийското езеро от Черно море. Само Военният санаториум остава държавно собственост. Който може да вижда – нека прочете , който може да мисли – нека си направи  изводите.

Против преминаване на БДПЛР-Поморие към общината се обявиха Министерството на отбраната, синдикалните организации в МО, военнопатриотичните съюзи, личния състав на МБПЛР „ВИТА” – Велинград и на БДПЛР-Поморие.

Военният санаториум не е нужен на поморийци. Те както и до сега ще продължат да работят в него, а поморийски фирми – да извършват ремонтни дейности и поддръжката на обекта. Болницата както и до сега ще продължи да си плаща данъците в общината. За да се изправи на крака и да стане печеливш на Военния санаториум са нужни инвестиции в размер на 5-6 млн за 3 години. Това означава нов общински дълг. В същото време МО е осигурило за 2017г. инвестиция от 1 млн. лева за ремонт и сумата от 550 000 лева за покриване разликата в себестойността на лечението на контингента на МО и цените по които се лекува той.

Бъдещето на БДПЛР-Поморие ще бъде по-добро в системата на МО отколкото като общинска болница. Впрочем нека поморийци се вгледат в състоянието на общинската болница която от години е затънала в дългове и си извадят заключение са съдбата на Военния санаториум, ако и той стане общински.

Долу ръцете от Военния санаториум!

НИКОДИМ СТОЯНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

3 Отзиви

  1. Търговските дружества си имат Закон, който явно не важи за Държавата, а само за физическите лица?! Едно е да субсидираш една социална функция, съвсем друго е да субсидираш ТД, каквото е Вита! Ако нуждата от финансиране на губещо ТД отпадне, както отпада нуждата в момента, кое ще забрани да се ликвидира, фалира или приватизира дадено ТД?!

    • Красен

      Фактът, че МБПЛР ВИТА – Велинград е 100% държавна собственост и е в забранителния списък за приватизация защитава в много по-голяма степен Военния санаториум отколкото, ако той е със статут на общинска /публична или частна/ собственост.

      • Но, то е ТД! И, като фалира това ТД, при каквито и да е обстоятелства, какво следва?!