Вие сте тук: Начало » Актуално » ЕК публикува информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г.

    ЕК публикува информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г.

    ecЕвропейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., в което се прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи във всички държави — членки на ЕС.

    Тазгодишното издание на информационното табло показва по-нататъшно подобрение на ефективността на правосъдните системи в голям брой държави членки.

    В същото време обаче от публикуваното днес проучване на Евробарометър се вижда, че усещането за независимост на съдебната власт сред гражданите в редица държави членки e намаляло в сравнение с 2019г. Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите, следвана от натиска от икономически или други конкретни интереси.

    В държавите членки се констатират подобрения в достъпността и равенството между половете. Почти всички държави членки предоставят онлайн достъп до известна информация за своята съдебна система и мнозинството от тях предоставят информация за лица с увредено зрение или слух, както и за лица, за които съответният език не е роден. Държавите членки започват да въвеждат схеми за съдебни решения в машинночетим формат, макар да са налице различия по отношение на постигнатия напредък.

    Горе