Вие сте тук: Начало » Актуално » 688 кандидати на изпит за младши прокурори в районните прокуратури

    688 кандидати на изпит за младши прокурори в районните прокуратури

    prokuratura688 кандидати се явиха на писмения изпит за младши прокурори в районните прокуратури

    Днес, 11.07.2020 г. в сградата на Интер Експо Център – зали 5-та и 6-та, се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 03/29.01.2020 г. конкурс за заемане на 35 длъжности „младши прокурор” в районните прокуратури.

    На писмения изпит се явиха 688 кандидати от 955 допуснати до участие в конкурса. В 9,00 часа, в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, на вниманието на кандидатите от двете зали, се изтеглиха казус от наказателно-правните науки и един тест по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

    При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит бяха спазени предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-3930/09.07.2020 г., т. 3 на министъра на здравеопазването, във връзка със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г..

    Кандидатите получили оценка от писмения изпит над 4,50 ще бъдат допуснати до устен изпит.

    Местата за които кандидатстват са само 30.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе