Вие сте тук: Начало » Актуално » Производства за установяване на нарушения от месец септември

    Производства за установяване на нарушения от месец септември

    ekС редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са в следните области:

    • Околна среда и рибарство

    Комисията призовава България да изпълни задълженията си за докладване съгласно Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО). Съгласно тази директива държавите членки са длъжни да предоставят информация относно прегледа на своите предварителни оценки на риска от наводнения и, ако е необходимо, да ги актуализират. България не е извършила преглед и — в случай, че е необходимо — актуализация на предварителните оценки на риска от наводнения и не ги е предоставила на Комисията. Поради това Комисията изпраща на България мотивирано становище.

    • Миграция, вътрешни работи и Съюз на сигурност

    Комисията изпраща официално уведомително писмо на България за неприлагане на новия формат на картата за разрешение за пребиваване, издавана на гражданите на държави извън ЕС (Регламент (ЕО) № 1030/2002). С цел предотвратяване на фалшификации Регламентът беше изменен през 2017 г., за да се въведе нов формат на картите за разрешение за пребиваване с усъвършенствани защитни елементи, които се основават на биометрични данни. Понастоящем България не издава новите разрешения за пребиваване, които трябваше да бъдат въведени до 10 юли 2020 г.

    • Правосъдие

    Комисията реши да започне производства за установяване на нарушение срещу България и още три държави членки, изпращайки официални уведомителни писма за несъответствие на националното законодателство на тези страни с правилата на ЕС относно правото на информация в наказателното производство (Директива (EС) 2012/13). Директивата е част от правната рамка на ЕС за справедлив процес, с която се гарантира, че правата на заподозрените и на обвиняемите лица са защитени в достатъчна степен. Комисията е на мнение, че някои от мерките за транспониране, за които са уведомили четирите държави членки, не транспонират по подходящ начин Директивата, и че някои от тези мерки не отговарят на изискванията на Директивата.

    • Обществено здравеопазване

    Европейската комисия реши днес да изпрати мотивирано становище на България за неспазване на правилата на ЕС относно изискванията за пускане на пазара на натурални минерални и изворни води, установени в Директива 2009/54/ЕО относно натуралните минерални води. Българското законодателство не забранява пускането на пазара на натурални минерални води и изворни води с произход от един и същ извор под повече от едно търговско описание, както се изисква от Директива 2009/54/ЕО. Освен това, за разлика от посочената директива българското законодателство не изисква посочване на наименованието на извора върху етикетите на тези хранителни стоки.

    Повече информация за всички решения по области на политика ще намерите тук.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе