Доживотен затвор за бивш шампион по борба, заклал мъж и опитал да убие баща му

Присъда “доживотен затвор“ потвърди Бургаският апелативен съд за Тодор Й. от град Сливен, признат за виновен в убийството на Десислав В. и опита за убийство на баща му Митко В.

Първоинстанционната присъда е произнесена от Сливенският окръжен съд на основание чл.116, ал.1, т.4, предл.3, т.6, предл.2 и т.8, предл.1, вр. чл.115, вр.чл.18, ал.1, вр. с чл.54 от НК.

На 02.06.2020 г. в апартамент в гр. Сливен Тодор Й. (бивш републикански шампион по борба) умишлено умъртвил Десислав В.(40), като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития и направил опит умишлено да умъртви Митко В.(66), като деянието не е довършено по независещи от него причини.

Престъплението е извършено в дома на двамата пострадали, където подсъдимият отишъл да си търси парите, които бил заел на приятеля си. Преди това подсъдимият употребил алкохол и наркотични вещества. По време на инцидента Тодор Й. нанесъл 15 удара с нож, който носил със себе си, в горната част на тялото на Десислав В. След като виковете на пострадалия събудили баща му Митко В. и той се отзовал, за да помогне, подсъдимият се обърнал към него и му нанесъл два удара с ножа в десните крайници. Възрастният човек успял да се добере да близката болница и да извика помощ, а Тодор Й. напуснал апартамента, измил ножа от кръвта на пострадалите в р. Коруча и отишъл във вилната зона на гр. Сливен при свой познат. Задържан е от полицейските служители на сутринта, като се прибрал в дома си.

Присъдата е обжалвана пред въззивната инстанция от подсъдимия и неговата защита с искане за намаляване на наложеното наказание от „доживотен“ затвор на по-леко. Защитата твърди, че подсъдимият е извършил престъплението с цел да се защити от противоправното нападение от страна на пострадалия, а впоследствие и от баща му, алтернативно, че е действал в условията на неизбежна отбрана и е превишил нейните предели. Държавното обвинение пледира за потвърждаване акта на първата инстанция.

След цялостна проверка на обжалваната присъда, обсъждане доводите на страните и подробен анализ на събраните по делото доказателства Апелативен съд – Бургас е стигнал до извода, че жалбата е неоснователна.

В решението си апелативните съдии посочват, че по безспорен и категоричен начин е установено авторството на деянията. Налице е квалифициращото обстоятелство причиняване на смърт „по особено мъчителен начин за убития“, предвид данните в делото за преживяванията и състоянието на пострадалия. Обоснован е изводът на първата инстанция, че в случая е налице недовършен опит за убийството на пострадалия Митко В.

Събраните по делото доказателства, които въззивната инстанция подробно е коментирала в акта си, са обосновали категоричния извод, че подсъдимият е взел решение да убие и пострадалия Митко В. в момента, в който е разбрал за присъствието му в стаята, където е извършил убийството на неговия син, за да бъде улеснено убийството на Десислав В. и да няма свидетел на извършеното деяние.

Относно твърденията на защитата, въззивният състав е посочил в решението си, че липсват данни за нападение от страна на пострадалите, поради което няма основания да се приеме, че престъплението е извършено в условията на неизбежна отбрана, респективно при превишаване на нейните предели, поради което не са налице основания за квалифициране на престъплението.

Не се установява подсъдимият да е изпаднал в състояние на силно раздразнение. Вещите лица са обяснили психичното му състояние със съчетанието между личностовите особености и въздействието на алкохол и наркотици, а употребата на алкохол и наркотици го е улеснила при извършването на престъплението.

От приложените по делото свидетелство за съдимост и характеристична справка е  видно, че срещу е водено друго досъдебно производство за причинена само няколко дни преди убийството телесна повреда на момче от гр. Сливен, именно чрез нанасяне на прободни рани с нож.

Изключителната тежест на извършеното престъпление от Тодор Й. е обусловила налагането на едно от най – тежките по вид наказания – „доживотен затвор“, посредством което да бъдат постигнати целите по чл.36 от НК. Така определеното наказание се явява съответно на тежестта на извършеното и на личната обществена опасност на дееца, която е изключително висока.

Съдът е посочил, че по този начин ще се постигне и генералната превенция на наказанието – да бъде предупредена и да се даде ясен сигнал на останалата част от обществото, че такъв вид деяния ще бъдат наказвани по най-строг начин, което би въздействало както предупредително, така и превантивно.

Тодор Й. ще търпи наложеното наказание при първоначален „специален“ режим. Подсъдимият е осъден да заплати на наследниците обезщетения за причинени неимуществени вреди в размер на общо 550 000 лв. за престъпното деяние.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните