Августовските фактури за втората група клиенти на EVN могат се заплащат по-рано на каса

ЕVNБългария успя да зареди с 6 дни по-рано фактурите по касовите салони за втората група клиенти, които заплащат своето консумирано електричество от 11-то до 25-то число на месеца. От днес, 5 септември 2014 г., тези клиенти могат да заплащат своите августовски фактури на каса. По този начин те имат възможност да заплащат сметките си за консумирана електроенергия по-рано от официално посочения във фактурата срок за плащане.
ЕVN България предоставя възможност и за предварителна проверка на стойността на фактурата. Това може да стане с услугата за автоматична проверка на денонощен телефонен номер 0700 10 207 (необходимо е да се въведе ИТН – измервателна точка номер).