Социалната криза в ЕС се задълбочава

През четвъртото тримесечие на 2012 г. социалното положение и положението със заетостта в ЕС са останали критични според последния тримесечен преглед на Европейската комисия. Заетостта като цяло е спаднала, безработицата се е покачила, а финансовото положение на домакинствата е тежко. Неблагоприятните последици от намаляването на публичните бюджети и увеличаването на данъчната тежест върху заетостта и жизнения стандарт се забелязват все по-ясно в някои държави от ЕС. В прегледа на Комисията се отбелязва също, че нетната имиграция от страни извън ЕС се е забавила и че кризата е повлияла отрицателно върху раждаемостта.