Вие сте тук: Начало » Обяви » Насърчителни мерки за насърчаване на мобилността на безработни лица

    Насърчителни мерки за насърчаване на мобилността на безработни лица

    buro_po_trudaДирекция “Бюро по труда”-Поморие уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/ или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица, насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42):

    • За наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес – до 200 лв. месечно за период до 12 месеца за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (чл. 42, ал. 3) – 6958.00 лв

    Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, ул. „Солна” №15,  както и на тел. 0596/2 26 09

    Горе