Вие сте тук: Начало » Избори 2019 » В 10 кметства на община Поморие ще се проведат избори за кметове

    В 10 кметства на община Поморие ще се проведат избори за кметове

    izbori_sikНа основание Решение № 1131- МИ/ 18.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 7- МИ/ 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия- Поморие и § 153 от ПЗР на ЗИДИК (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 2019 г.) избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. се произвеждат само в тези кметства, които към 16 юли 2019 г. (датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове) отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България да  имат население над 350 души с постоянен адрес. Във връзка с това, в 10 кметства в община Поморие ще се произвеждат избори за кметове на кметства,  едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.Това са: гр. Ахелой, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, гр. Каблешково, с. Порой и с. Страцин.

    Общински съвет – Поморие на последното си заседание на 19.09.2019 г. избра за временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство” в кметствата на Община Поморие в които ще се произведат за периода от момента на регистрирането им за кандидат за кмет до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

    За гр.Ахелой – Катя Мавраганова Димитрова

    За с.Бата – Марияна Георгиева Душева

    За с.Белодол – Христина Добрева Калчева

    За с.Габерово – Фатме Адемова Адем

    За с.Горица – Иринка Стоянова Димитрова

    За с.Гълъбец – Тодорка Маринова Кирова

    За с.Дъбник – Юмюгюл Адем Смаил

    За с.Порой – Мария Николова Петрова

    За с.Страцин – Джемиле Кадир Байрям

    За с.Александрово – Стоянка Трендафилова Дърлянова

    Временно изпълняващите длъжността кметове на кметства,  в качеството си на органи на изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА са натоварени с редица функции и правомощия, нормативно установени в чл.44, ал.1 от ЗМСМА и с цел опазването и защитата на обществения интерес, настоящото решение подлежи на предварително изпълнение по реда на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе