В памет

В памет на нашите съграждани, близки и приятели, които вече не са между нас!