Вие сте тук: Начало » Общество » Започна прием на заявления в Дирекция „Бюро по труда“ –Поморие за включване в обучения
Започна прием на заявления в Дирекция „Бюро по труда“ –Поморие за включване в обучения

Започна прием на заявления в Дирекция „Бюро по труда“ –Поморие за включване в обучения

Дирекция ”Бюрото по труда” –Поморие уведомява безработните лица от община Поморие, че  започна прием на заявления за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация.

Безработните, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в Бюрото по труда за обучение по следните  професии и специалности:

-„Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ по проекти „Обучения за заетост“. Образователни изисквания: завършен 10 -ти клас. Крайна дата за подаване на заявленията: 9 март  и 20 март 2018 г.

-„Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване в заведения за обществено хранене“ по проект „Обучение за заетост“. Образователни изисквания: завършен 10 -ти клас. Крайна дата за подаване на заявления: 9 март 2018 г.

-„Хотелиер“, специалност „Организация на хотелиерството” по проект „Обучение за заетост“.  Образователни изисквания: завършен 12 -ти клас. Крайна дата за подаване на заявления: 20 март 2018 г.

-„Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване в заведения за обществено хранене“ по проект „Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост“. Образователни изисквания: завършен 10 -ти клас. Крайна дата за подаване на заявления: 27 март 2018г.

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности. Курсовете ще се проведат в периода март – май 2018 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Поморие.

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи:

 • Безработни младежи до 29 г.;
 • Продължително безработни лица;
 • Продължително безработни лица, в т.ч. без квалификация или с нетърсена квалификация и с ниско образование, безработни лица от ромски произход, безработни лица на социално подпомагане, мигранти;
 • Безработни лица над 50-годишна възраст;
 • Безработни над 50-годишна възраст, в т.ч. с ниско образование и без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, в предпенсионна възраст, с недостиг на ключови компетентности, безработни лица от ромски произход на социално подпомагане, продължително безработни;
 • Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 • Безработни лица без професионална квалификация;
 • Безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;
 • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
 • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица
 • Безработни с трайни увреждания;
 • Безработни лица с трайни увреждания с право на работа, без квалификация.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проекти, включени в НПДЗ 2018г., реализирани от Агенцията по заетостта в партньорство със социалните партньори. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ гр.Поморие, тел.: 0596/ 2 25 09.

Горе