Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Финансови средства за насърчаване на безработни лица от Поморие и Несебър
Финансови средства за насърчаване на безработни лица от Поморие и Несебър

Финансови средства за насърчаване на безработни лица от Поморие и Несебър

Дирекция „Бюро по труда“ – Поморие уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към м. април 2018г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42) Средства в лв.
– За ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор (чл.42, ал.2)

 

– Транспортни разходи за представяне пред работодател за наемане на работа – еднократно до 102 лв. (чл.42, ал.2)

 

552
–      За наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес  – до 200 лв. месечно за период до 12 месеца за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (чл. 42, ал. 3) 3 630

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на тел. 0596/ 2-26-09

Горе