Вие сте тук: Начало » Общество » Подават се заявки за участие в националния фестивал за народни инструменталисти в Каблешково

Подават се заявки за участие в националния фестивал за народни инструменталисти в Каблешково

petko_dachev[1]Пети  национален фестивал за народни инструменталисти „… Да излееш  душата си с музика…”ще се проведе в град Каблешково на  28 септември 2018 година. Организира се от Община Поморие, Кметство Каблешково и НЧ „Атанас Манчев 1920“, под патронажа на кмета на община Поморие Иван Алексиев.  Фестивалът се провежда в памет на инструменталната легенда на българския фолклор акордеониста Петко Дачев

СТАТУТ

Целта на организаторите на фестивала е той да се превърне в  празник на уникалните,вечно живи ,неповторими и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции и преставителен форум на  народни инструменталисти  и оркестри; да се открият и подкрепят нови дарования,посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство;да мотивира младите изпълнители и творци към съхраняване и развитие на фолклорните традиции; да стимулира високото професионално майсторство и художествен вкус и не на последно място да се съхрани спомена зафеноменалното явление  – акордеониста Петко Дачев.

   Музиката може да те разболее,

                                                           но може и от легло да те вдигне

РЕГЛАМЕНТ

 Фестивалът ще се проведе на 28.09.2018г./петък/  .Начало 14.00  часа.

 Участниците в конкурсната програма могат да бъдат  идндивидуални инструменталисти и оркестри изпълняващи български фолклор  от всички фолклорни области на България,които отговарят на условията, посочени в регламента.

Извън конкурсната програма се допуска участие на хорови и индивидуални изпълнения на български народни песни.

КАТЕГОРИИ

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

В тази категория влизат индивидуални изпълнители/мъже и жени/, разделени в три  възрастови групи  за всеки инструмент:

ПЪРВА ГРУПАдо 14 годишна възраст

ВТОРА ГРУПАот 15 до 20годишна възраст

ТРЕТА ГРУПАнад 20 годишна възраст

ФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ

В тази категория участниците са разделени в две възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПАдо 19 годишна възраст

ВТОРА ГРУПАнад 19 годишна възраст

Участниците от първа категория ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ представят две мелодии  –бавна и бърза в рамките до 6 мин. Участниците от втора категорияФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ  представят две мелодиибавна и бърза в рамките до 8 мин. Всеки участник акордеонист по желание има право на трето изпълнение в рамките до 3 мин. на емблематична мелодия на Петко Дачев.

  Фестивалът е с конкурсен характер.

 Извън конкурсната програма се допускат певчески хорове и индивидуални изпълнители на български народни песни, които имат право да представят по две песни с времетраене общо до 7 мин.

 НАГРАДЕН ФОНД

Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в областта на българския музикален фолклор.

Всички изпълнители ще получат Грамота за участие .

Отличените  индивидуални изпълнители и фолклорни оркестри във всяка възрастова група ще бъдат възнаградени  с грамоти , плакет и парична награда.

 По своя преценка журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.

 Класирането не подлежи на обжалване!

Участниците в извън конкурсната програма ще получат плакет и грамота.

 ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

Приемат се Заявки за участие само по образец, попълнен на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени  на електронната поща chitalishte_kableshkovo@abv.bg

Или по пощата на адрес:

НЧАтанас Манчев-1920г. 

Гр.Каблешково п.к. 8210 

Ул.Климент Охридски 5

Община Поморие    

Област Бургас

Заявките да бъдат попълнени на кирилица!

Заявките да бъдат подадени в срок до 26.09.2018 г.

 След запълване на фестивалната програма,организаторите запазват правото си да отказват заявки.              

Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки.

 АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                 НЧ Атанас Манчев-1920г.”

                 Ул.Климент Охридски5

                Гр.Каблешково п.к.8210

                Община Поморие

               Област Бургас

               chitalishte_kableshkovo@abv.bg  или darlianova@abv.bg 

               тел.0895622093

Всички разходи за транспорт и дневни са за сметка на участниците.

Такса за участие не се изисква .

Организаторите  си запазват правото да фотографират, филмиратзаписват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала , без да плащат права и обезщетения.

З  А  Я  В  К  А    З А   У Ч А С Т И Е

                        В Пети  национален фестивал за народни инструменталисти

„… Да излееш  душата си с музика…”

Град Каблешково – 28 септември 2018 година

Моля, попълвайте внимателно и само на кирилица. Заявката да бъде подадена не по –късно от 26.09.2018г.
След запълване на фестивалната програма, организаторите си запазват правото да отказват заявки за участие!!!

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Име………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата и година на раждане………………………………….                         Възрастова група…………………………
Пълен адрес………………………………………………………………………………………………………………………………….
Телефон…………………………………………….               e-mail ……………………………………………….
НЧ,Клуб,и т.н………………………………………………………………………………………………………………………………

Гр./с……………………………………………..Община…………………………………..Област………………………………….
Ръководител…………………………………………………………………………………………………………………………………

Инструмент……………………………………….

Репертоар до 6 мин.

1………………………………………………………………………………………………………………………..Времетраене………

2………………………………………………………………………………………………………………………..Времетраене………

3………………………………………………………………………………………….Времетраене…….

/третото изпълнение се допуска само за акордеонисти/

 

Подпис:…………………………………….

З  А  Я  В  К  А     З А    У Ч А С Т И Е  

                    В Пети  национален фестивал за народни инструменталисти

„… Да излееш  душата си с музика…”

Град Каблешково – 28 септември 2018 година

ОРКЕСТЪР–   еднороден или смесени    (подчертай)           бр.участници……………………

Наименование на оркестъра………………………………………………………………………………………….

Име,фамилия,рожд.дата на музикантите,инструмент

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Възрастова група ………………………./определя се в зависимост възрастта на най-големия от групата /

При……………………………………………………………………………………………………………………… /НЧ,Клуб и др./

Гр./с……………………………………………..Адрес……………………………………………………………………………………..

Телефон………………………………………….             e-mail ……………………………………………….

Ръководител…………………………………………………………………………………………………………………

Репертоар до 8 мин.

  1. ………………………………………………………………………………………………………Времетраене……………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………..Времетраене……………….

Декларирам, че попълнените в този формуляр данни са верни и пълни.

Заявител-име,фамилия ,длъжност………………………………………………………………………………………………….

 

Дата………………………                                              Подпис:……………………………….

З  А  Я  В  К  А     З А    У Ч А С Т И Е  

                    В Пети  национален фестивал за народни инструменталисти

„… Да излееш  душата си с музика…”

Град Каблешково – 28 септември 2018 година

 

Извън  конкурсната програма:

Трите имена на изпълнителя или името на хора,певческата група………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

При……………………………………………………………………………………………………………….

 

Ръководител:………………………………………………………………………………………………………..

 

Акомпанимент:……………………………………………………………………………………………………

 

Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………

 

Тел…………………………………………….

 

e-mail ……………………………………………….

 

 

Репертоар до 7 мин.

 

1.———————————————————————————————————-

 

Времетраене…………………..

 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Времетраене………………….. 

 

Дата:…………………………                                        Заявител:………………………………………      

 

 

 

 

 

Коментар

Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

*

Горе