Вие сте тук: Начало » Общество » Подават се заявки за участие в националния фестивал за народни инструменталисти в Каблешково

  Подават се заявки за участие в националния фестивал за народни инструменталисти в Каблешково

  petko_dachev[1]Пети  национален фестивал за народни инструменталисти „… Да излееш  душата си с музика…”ще се проведе в град Каблешково на  28 септември 2018 година. Организира се от Община Поморие, Кметство Каблешково и НЧ „Атанас Манчев 1920“, под патронажа на кмета на община Поморие Иван Алексиев.  Фестивалът се провежда в памет на инструменталната легенда на българския фолклор акордеониста Петко Дачев

  СТАТУТ

  Целта на организаторите на фестивала е той да се превърне в  празник на уникалните,вечно живи ,неповторими и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции и преставителен форум на  народни инструменталисти  и оркестри; да се открият и подкрепят нови дарования,посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство;да мотивира младите изпълнители и творци към съхраняване и развитие на фолклорните традиции; да стимулира високото професионално майсторство и художествен вкус и не на последно място да се съхрани спомена зафеноменалното явление  – акордеониста Петко Дачев.

     Музиката може да те разболее,

                                                             но може и от легло да те вдигне

  РЕГЛАМЕНТ

   Фестивалът ще се проведе на 28.09.2018г./петък/  .Начало 14.00  часа.

   Участниците в конкурсната програма могат да бъдат  идндивидуални инструменталисти и оркестри изпълняващи български фолклор  от всички фолклорни области на България,които отговарят на условията, посочени в регламента.

  Извън конкурсната програма се допуска участие на хорови и индивидуални изпълнения на български народни песни.

  КАТЕГОРИИ

  ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

  В тази категория влизат индивидуални изпълнители/мъже и жени/, разделени в три  възрастови групи  за всеки инструмент:

  ПЪРВА ГРУПАдо 14 годишна възраст

  ВТОРА ГРУПАот 15 до 20годишна възраст

  ТРЕТА ГРУПАнад 20 годишна възраст

  ФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ

  В тази категория участниците са разделени в две възрастови групи:

  ПЪРВА ГРУПАдо 19 годишна възраст

  ВТОРА ГРУПАнад 19 годишна възраст

  Участниците от първа категория ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ представят две мелодии  –бавна и бърза в рамките до 6 мин. Участниците от втора категорияФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ  представят две мелодиибавна и бърза в рамките до 8 мин. Всеки участник акордеонист по желание има право на трето изпълнение в рамките до 3 мин. на емблематична мелодия на Петко Дачев.

    Фестивалът е с конкурсен характер.

   Извън конкурсната програма се допускат певчески хорове и индивидуални изпълнители на български народни песни, които имат право да представят по две песни с времетраене общо до 7 мин.

   НАГРАДЕН ФОНД

  Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в областта на българския музикален фолклор.

  Всички изпълнители ще получат Грамота за участие .

  Отличените  индивидуални изпълнители и фолклорни оркестри във всяка възрастова група ще бъдат възнаградени  с грамоти , плакет и парична награда.

   По своя преценка журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.

   Класирането не подлежи на обжалване!

  Участниците в извън конкурсната програма ще получат плакет и грамота.

   ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

  Приемат се Заявки за участие само по образец, попълнен на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени  на електронната поща chitalishte_kableshkovo@abv.bg

  Или по пощата на адрес:

  НЧАтанас Манчев-1920г. 

  Гр.Каблешково п.к. 8210 

  Ул.Климент Охридски 5

  Община Поморие    

  Област Бургас

  Заявките да бъдат попълнени на кирилица!

  Заявките да бъдат подадени в срок до 26.09.2018 г.

   След запълване на фестивалната програма,организаторите запазват правото си да отказват заявки.              

  Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки.

   АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

                   НЧ Атанас Манчев-1920г.”

                   Ул.Климент Охридски5

                  Гр.Каблешково п.к.8210

                  Община Поморие

                 Област Бургас

                 chitalishte_kableshkovo@abv.bg  или darlianova@abv.bg 

                 тел.0895622093

  Всички разходи за транспорт и дневни са за сметка на участниците.

  Такса за участие не се изисква .

  Организаторите  си запазват правото да фотографират, филмиратзаписват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала , без да плащат права и обезщетения.

  З  А  Я  В  К  А    З А   У Ч А С Т И Е

                          В Пети  национален фестивал за народни инструменталисти

  „… Да излееш  душата си с музика…”

  Град Каблешково – 28 септември 2018 година

  Моля, попълвайте внимателно и само на кирилица. Заявката да бъде подадена не по –късно от 26.09.2018г.
  След запълване на фестивалната програма, организаторите си запазват правото да отказват заявки за участие!!!

  ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  Име………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Дата и година на раждане………………………………….                         Възрастова група…………………………
  Пълен адрес………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Телефон…………………………………………….               e-mail ……………………………………………….
  НЧ,Клуб,и т.н………………………………………………………………………………………………………………………………

  Гр./с……………………………………………..Община…………………………………..Област………………………………….
  Ръководител…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Инструмент……………………………………….

  Репертоар до 6 мин.

  1………………………………………………………………………………………………………………………..Времетраене………

  2………………………………………………………………………………………………………………………..Времетраене………

  3………………………………………………………………………………………….Времетраене…….

  /третото изпълнение се допуска само за акордеонисти/

   

  Подпис:…………………………………….

  З  А  Я  В  К  А     З А    У Ч А С Т И Е  

                      В Пети  национален фестивал за народни инструменталисти

  „… Да излееш  душата си с музика…”

  Град Каблешково – 28 септември 2018 година

  ОРКЕСТЪР–   еднороден или смесени    (подчертай)           бр.участници……………………

  Наименование на оркестъра………………………………………………………………………………………….

  Име,фамилия,рожд.дата на музикантите,инструмент

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Възрастова група ………………………./определя се в зависимост възрастта на най-големия от групата /

  При……………………………………………………………………………………………………………………… /НЧ,Клуб и др./

  Гр./с……………………………………………..Адрес……………………………………………………………………………………..

  Телефон………………………………………….             e-mail ……………………………………………….

  Ръководител…………………………………………………………………………………………………………………

  Репертоар до 8 мин.

  1. ………………………………………………………………………………………………………Времетраене……………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………..Времетраене……………….

  Декларирам, че попълнените в този формуляр данни са верни и пълни.

  Заявител-име,фамилия ,длъжност………………………………………………………………………………………………….

   

  Дата………………………                                              Подпис:……………………………….

  З  А  Я  В  К  А     З А    У Ч А С Т И Е  

                      В Пети  национален фестивал за народни инструменталисти

  „… Да излееш  душата си с музика…”

  Град Каблешково – 28 септември 2018 година

   

  Извън  конкурсната програма:

  Трите имена на изпълнителя или името на хора,певческата група………………

   

  …………………………………………………………………………………………………………………….

   

  При……………………………………………………………………………………………………………….

   

  Ръководител:………………………………………………………………………………………………………..

   

  Акомпанимент:……………………………………………………………………………………………………

   

  Адрес:……………………………………………………………………………………………………………………

   

  Тел…………………………………………….

   

  e-mail ……………………………………………….

   

   

  Репертоар до 7 мин.

   

  1.———————————————————————————————————-

   

  Времетраене…………………..

   

   

  2……………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Времетраене………………….. 

   

  Дата:…………………………                                        Заявител:………………………………………      

   

   

   

   

   

  Горе