Вие сте тук: Начало » Бизнес » Санирани три жилищни сгради в Поморие- на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30

Санирани три жилищни сгради в Поморие- на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30

sanirani-blokove-rezultatiНа 05.10.2018 г. в Зала 2 в Община Поморие се проведе заключителната пресконференция на Община Поморие, на която  бяха отчетени резултатите от изпълнението на  Проект  „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 2“, който се осъществява  по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0142-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Иван Алексиев, Кмет на Община Поморие, откри пресконференцията и приветства всички гости, собствениците на жилища и членове на сдруженията на етажна собственост на трите обновени многофамилни жилищни сгради, изпълнителите на CМР дейностите, медиите и гражданите, които присъстваха на събитието. Той изтъкна  обществената значимост на проекта, с реализацията на  който устойчиво се  повишава  енергийната ефективност на  трите многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие на адреси: на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30.

Инж. Николай Бояджиев, Ръководител на проекта,  презентира ключови моменти от успешното изпълнение на проекта , като акцентира върху параметрите, обхвата и ползите от изпълнение на дейностите. Осъществяването на мерките за енергийна ефективност осигурява рентабилна експлоатация на  трите сгради и позволява устойчиво да продължи използването и поддържането им, като се подобрят значително условията на живот на собствениците на жилища. Общата  стойност на проекта е  1 660 665,55  лв.   с ДДС ( 100 % БФП по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.)

Горе