Събират информация за констатирани нерегламентирани зауствания в реки, за дъждовните канализации и в Черно море

Във връзка с „Лято 2018 г.“ Басейонова дирекция „Черноморски район“ е поискала подробна информация от кметовете на Черноморските общини за констатирани нерегламентирани зауствания в реки, деретата, дъждовните канализации и в Черно море, на отпадъчни води от канализационните системи на населените места, курортите и вилните селища по крайбрежието на управляваните общини, съобщи Радио “Фокус”-Бургас. Както и за заустване на отпадъчни води от канално-пампените станции на канализационните системи на населените места в Черно море. Поискана е също информация за действащи заведения, хотели и други обекти, които не са включени към канализационната система на населените места и със задължения по Закона за Черноморското крайбрежие за пречистване на отпадъчните води.

Започнали са съвместните проверки с РИОСВ-Бургас на обектите, посочени от черноморските кметове, както и други обекти потенциални замърсители на Черно море.